Hoàng Anh Gia Lai ra biện pháp đảm bảo tín dụng cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai

21:25 10/08/2023

Một công ty con của Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được hạn mức tín dụng là 500 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Gia Lai, với thời hạn hiệu lực là 12 tháng.

Vào ngày 10/08/2023, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HOSE: HAG) đã thông qua một quyết định quan trọng liên quan đến việc đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của công ty con - Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Theo quyết định này, Hưng Thắng Lợi Gia Lai sẽ sử dụng các biện pháp bảo đảm để đảm nhận trách nhiệm về khoản tín dụng đã nhận từ ngân hàng. Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã nhận được hạn mức tín dụng là 500 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Gia Lai, với thời hạn hiệu lực là 12 tháng. Mục đích chính của khoản tín dụng này là để cung cấp thêm vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai ra biện pháp đảm bảo tín dụng cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai
Hoàng Anh Gia Lai ra biện pháp đảm bảo tín dụng cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng này, Công ty Hoàng Anh Gia Lai đã sử dụng hai biện pháp cụ thể. Trước hết, họ đã cầm cố 30 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai - một công ty con khác thuộc sở hữu của HAG. Thứ hai, HAG đã cam kết bảo lãnh cho toàn bộ khoản nợ của Hưng Thắng Lợi tại ngân hàng.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là Hưng Thắng Lợi Gia Lai là công ty con mà HAG sở hữu 98% cổ phần. Ngoài việc sở hữu công ty này, HAG còn quản lý nhiều công ty cháu khác như Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang (9.5%), Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng (100%), và Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (100%). Bên cạnh đó, Hưng Thắng Lợi còn nắm giữ 1% cổ phần của Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai - công ty quản lý đội bóng Hoàng Anh Gia Lai đang tham gia giải bóng đá V-League.

PV (t/h)