Hoàng Anh Gia Lai quyết định điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

17:58 01/10/2023

Hội đồng Quản trị của Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định điều chỉnh kỳ hạn của trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, ban đầu được phát hành vào ngày 18/6/2012, từ 11 năm thành 13 năm.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa thông qua một quyết định quan trọng về việc điều chỉnh thông tin liên quan đến trái phiếu mà doanh nghiệp này đã phát hành, cùng với việc góp vốn tại công ty con.

Theo thông tin mới, Hội đồng Quản trị của HAGL đã quyết định điều chỉnh kỳ hạn của trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, ban đầu được phát hành vào ngày 18/6/2012, từ 11 năm thành 13 năm. Điều này có nghĩa là ngày đáo hạn của trái phiếu sẽ thay đổi từ ngày 30/9/2023 thành ngày 30/9/2025.

Báo cáo tài chính kiểm toán cho nửa đầu năm 2023 của HAGL đã tiết lộ rằng, doanh nghiệp này hiện đang quản lý một lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, với công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên là trái chủ và tài sản thế chấp cho trái phiếu này là 47 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Trái phiếu này được chứng khoán ACB (ACBS) sắp xếp phát hành.

Hoàng Anh Gia Lai quyết định điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng
Hoàng Anh Gia Lai quyết định điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT của HAGL cũng đã thông qua việc tiếp tục góp vốn vào Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai bằng cách chuyển đổi một phần số dư nợ của công ty con này thành vốn góp. Khi giao dịch này hoàn tất, HAGL sẽ nắm giữ 98,78% vốn điều lệ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 26/9, HAGL đã thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi có sự đồng thuận từ cổ đông. Với sự tán thành của 477,7 triệu cổ phiếu, chiếm 51,52% tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty, HAGL dự định chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu thông qua phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán này là 1.300 tỷ đồng, trong đó bao gồm việc thanh toán số tiền nợ gốc và lãi của trái phiếu do công ty phát hành vào ngày 18/6/2012, với mã trái phiếu là HAG2012.300, với số tiền dự kiến sử dụng là 323 tỷ đồng.

HAGL cũng đã lên kế hoạch cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang, công ty con của HAGL, với số tiền dự kiến là 277 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HAGL sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, công ty con của HAGL, với số tiền dự kiến là 700 tỷ đồng.

P.V (t/h)