Hoàng Anh Gia Lai công bố doanh thu "khủng" tháng 8/2023

21:43 20/09/2023

Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 8/2023 ghi nhận doanh thu 660 tỷ đồng - tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 8, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) mang về 660 tỷ đồng doanh thu thuần. Trong đó, ngành chăn nuôi đem về 182 tỷ đồng (chiếm 27,6%), ngành cây ăn trái 338 tỷ đồng (chiếm 51,2%) và ngành phụ trợ 140 tỷ đồng (chiếm 21,2%).

Về sản lượng, ngành chăn nuôi tiêu thụ gần 32,6 ngàn con heo thịt và ngành cây ăn trái tiêu thụ 30,9 ngàn tấn chuối.

Công ty không công bố lợi nhuận. Theo HAGL, thuận theo ý kiến cổ đông tại Hội nghị mới đây, HAGL sẽ cập nhật lợi nhuận định kỳ theo quý.

Hoàng Anh Gia Lai công bố doanh thu
Hoàng Anh Gia Lai công bố doanh thu "khủng" tháng 8/2023.

Nửa đầu năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng, trong đó chăn nuôi heo đóng góp 1.007 tỷ và ngành cây ăn trái 1.271 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp nửa đầu năm vào mức 638 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ; trong đó chăn nuôi đóng góp 97 tỷ và cây ăn trái góp 485 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của HAGL vào mức 405 tỷ đồng (riêng lợi nhuận khác chiếm 240 tỷ đồng), giảm 23% so với nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch lợi nhuận cả năm là 1.130 tỷ đồng, HAGL đã thực hiện được 36% chỉ tiêu sau 6 tháng.

Theo HAGL, khoản lợi nhuận khác này chủ yếu đến từ lãi do giao dịch mua rẻ công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Bolaven, doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế gần 85 tỷ đồng trong quý 2/2023.

PV (t/h)