HDBank muốn tăng vốn điều lệ thêm 400 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu

14:25 30/08/2021

Với số vốn điều lệ được bổ sung, HDBank có kế hoạch dùng 2.000 tỷ đồng để cho vay trung dài hạn và phần còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - (Mã: HDB) vừa trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ. Phương án cụ thể cũng như những điều chỉnh sửa đổi nếu có sẽ ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định.

Theo đó, HDBank dự kiến phát hành 40 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Trường hợp phát hành thuận lợi, vốn điều lệ của HDBank tăng thêm 400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và 2022.

HDBank
HDBank muốn tăng vốn điều lệ thêm 400 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu.

HDBank cho biết, việc phát hành cổ phiếu ESOP nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh lần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động.

Trước đó, vào ngày 27/8, HDBank đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Sau khi chia, vốn điều lệ của ngân hàng tăng thêm hơn 3.984 tỷ đồng lên gần 20.073 tỷ đồng.

Với số vốn điều lệ được bổ sung, HDBank có kế hoạch dùng 2.000 tỷ đồng để cho vay trung dài hạn và phần còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

Nửa đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 4.193 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ 2020 và thực hiện được 58% kế hoạch năm.

Tổng thu nhập hoạt động lũy kế 6 tháng đạt hơn 8.422 tỷ đồng, tăng 32,7%. Trong đó, thu thuần từ dịch vụ đạt hơn 857 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ nhờ đóng góp của mảng bancassurance và dịch vụ thanh toán.

Linh Anh