Hà Nam: Công bố loạt doanh nghiệp nợ thuế

15:25 22/05/2024

Cục Thuế tỉnh Hà Nam vừa ra Thông báo số: 1212/TB-CTHNA, công khai thông tin 77 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm ngày 30/4/2024.

Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Hà Nam, 77 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm ngày 30/4/2024 là 165.453.861.343 đồng.

Một số doanh nghiệp có số tiền nợ thuế nhiều tới thời điểm ngày 30/4/2024, như: Trường Đại học Hà Hoa Tiên (mã số thuế 0700262924) nợ 50.887.986.026 đồng; Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên (mã số thuế 0700222142) nợ 26.089.696.382 đồng; Công ty TNHH Đại Dương (mã số thuế 0700219196) nợ 18.511.828.022 đồng; Công y cổ phần xi măng Tràng An (mã số thuế 0700249401) nợ 14.745.992.337 đồng; Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 820 (mã số thuế 0700100754) nợ 12.623.396.486 đồng; Công ty cổ phần đá thạch anh Khang Minh (mã số thuế 0700558174) nợ 9.505.796.883 đồng…

Ảnh minh họaTheo Cục Thuế tỉnh Hà Nam, kể từ khi thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên chưa thực hiện nộp tiền thuê đất với ngân sách Nhà nước.
Theo Cục Thuế tỉnh Hà Nam, tính đến thời điểm 30/4/2024, Trường Đại học Hà Hoa Tiên nợ tiền thuế hơn 50 tỷ đồng (Ảnh Internet).

Trong 77 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước có 22 trường hợp đã thực hiện biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ với tổng số tiền là 144.592.260.391 đồng; 55 trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng vẫn còn nợ thuế với số tiền 20.861.600.952 đồng.

Thông tin 77 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm ngày 30/4/2024 (Chi tiết tại đây)

P.V