Động lực nào cho ngành ngân hàng tăng trưởng năm 2024?

09:04 12/06/2024

Các chuyên gia nhận định, nhiều yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng tối ưu hóa hoạt động, gia tăng lợi nhuận và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Báo cáo mới nhất của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã đưa ra ba động lực chính cho sự tăng trưởng lợi nhuận của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới, bao gồm: tối ưu chi phí vốn, gia tăng thu nhập ngoài lãi và tối ưu chi phí hoạt động.

Tối ưu chi phí vốn: VCBS cho rằng, trong bối cảnh lãi suất huy động đang chịu nhiều áp lực tăng, các ngân hàng tư nhân có lợi thế về tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và linh động trong hoạt động huy động vốn sẽ có nhiều tiềm năng tối ưu hóa chi phí vốn. Các ngân hàng này thường không phụ thuộc quá nhiều vào tiền gửi khách hàng, do đó có thể giảm chi phí vốn và cải thiện lợi nhuận.

Các chuyên gia nhận định, nhiều yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng tối ưu hóa hoạt động
Các chuyên gia nhận định, nhiều yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng tối ưu hóa hoạt động.

Gia tăng thu nhập ngoài lãi: Các nguồn thu nhập từ phí, bao gồm phí trả trước từ hợp đồng bán chéo bảo hiểm (bancassurance), lợi nhuận từ việc bán các công ty con và thu hồi nợ xấu đã xóa, được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào thu nhập ngoài lãi. Những khoản thu nhập bất thường này có thể giúp một số ngân hàng ghi nhận lợi nhuận cao hơn.

Tối ưu chi phí hoạt động: VCBS nhận định rằng, các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả quản trị và tiết giảm chi phí hoạt động để duy trì lợi nhuận. Dù chi phí đầu tư cho công nghệ đang tăng mạnh, điều này giúp các ngân hàng tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng các quy định mới về an ninh và an toàn trong thanh toán.

Các chuyên viên phân tích của VCBS dự báo lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2024, tuy nhiên triển vọng sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng.

Về triển vọng tín dụng: VCBS kỳ vọng nhu cầu tín dụng sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024 khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, thúc đẩy nhu cầu vay và hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm được dự báo ở mức 12 - 13%.

P.V (t/h)