TS. Nguyễn Văn Thân tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028

19:56 23/03/2023

Với những đóng góp và cống hiến cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Thân đã tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Văn Thân được bầu tiếp tục là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Ngày 23/03/2023, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) chính thức tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau buổi làm việc diễn ra 2 ngày (22-23/3/2023), Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Trung ương hội nhiệm kì IV gồm 84 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. TS Nguyễn Văn Thân được bầu tiếp tục là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa IV (2023-2028).

Ông Nguyễn Văn Thân (sinh ngày 02/02/1955) là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa III.

Sau khi hết nhiệm kỳ III, với những đóng góp và cống hiến của mình cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung, ông Nguyễn Văn Thân đã tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Trên cương vị lãnh đạo Hiệp hội, thời gian qua, Chủ tịch Nguyễn Văn Thân cùng Hiệp hội đã chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách quan trọng đối với doanh nghiệp, trong đó có các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân. Tham mưu, góp ý, tham gia xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật. Chủ động rà soát, có nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hiệp hội có những sáng kiến thúc đẩy quá trình thực thi chính sách, tích cực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững của các doanh nghiệp; tích cực dẫn dắt và thúc đẩy quá trình hội nhập của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam…

Hiệp hội đã chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách quan trọng đối với doanh nghiệp, trong đó có các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân. Tham mưu, góp ý, tham gia xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật. Chủ động rà soát, có nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hiệp hội có những sáng kiến thúc đẩy quá trình thực thi chính sách, tích cực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững của các doanh nghiệp; tích cực dẫn dắt và thúc đẩy quá trình hội nhập của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Văn Thân, Hiệp hội DNNVV Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, địa phương. Nhờ đó, các cấp Hội đã nỗ lực, tích cực thực hiện và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên mọi mặt công tác, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Hoạt động của các cấp Hội ngày càng có hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý của các ban, đơn vị, các tổ chức Hội từ trung ương đến địa phương cũng được nhân lên. Nhiều việc làm mới, trọng tâm mang tính nền tảng đã được triển khai thực hiện khá toàn diện. Có thể nói, ông đã có một nhiệm kỳ hoạt động tích cực, hiệu quả, thành công và rất đáng tự hào.

Hướng tới nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Nguyễn Văn Thân mong sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước, làm cầu nối để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tăng kết nối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, nhất là với các tập đoàn kinh tế lớn và doanh nghiệp nước ngoài.

Với tình cảm và sự tín nhiệm từ các đại biểu, Chủ tịch Nguyễn Văn Thân cam kết sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Ông Thân sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính với Chính phủ, Thủ tướng nhằm tạo điều kiện đầu tư - kinh doanh tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Bảo Trinh