Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số

DNHN - Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng cường số hóa vào lĩnh vực quản lý kỹ thuật với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng lưới điện thông minh, tinh gọn.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển nền kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng cường số hóa vào lĩnh vực quản lý kỹ thuật với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng lưới điện thông minh, tinh gọn.

Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số
Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Với lĩnh vực quản lý kỹ thuật, công ty đã triển khai các phần mềm như: Quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS); quản lý máy biến áp - quản lý nguồn và lưới điện PMIS; số hóa quy trình xét duyệt sáng kiến, môi trường, công tác thí nghiệm và kiểm tra hiện trường. Đặc biệt, từ cuối năm 2021, phần mềm số hóa quản lý kỹ thuật được triển khai. Các đơn vị trực thuộc hiện đã lập lịch kiểm tra lưới điện ngày, đêm, định kỳ trên ứng dụng phần mềm số hóa quy trình kỹ thuật - an toàn, thay thế hoàn toàn phương pháp ghi giấy với trên 5.887 lượt đăng ký kiểm tra định kỳ, phát hiện và xử lý trên 600 khiếm khuyết trên lưới”.

Trước đây, để kiểm tra tình trạng mạng tải của đường dây, trạm biến áp, công nhân ngành điện phải xuống hiện trường ghi thông số. Còn nay tất cả dữ liệu được cập nhật tự động, giúp nâng cao chất lượng kiểm tra lưới điện, kịp thời phát hiện khiếm khuyết và lập phương án xử lý ngăn ngừa nguy cơ sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy.

Trung tâm điều khiển xa - được ví như “đầu não” của hệ thống lưới điện Hà Tĩnh - luôn duy trì chế độ trực 24/24h để điều hành lưới điện phân phối và vận hành 9 trạm biến áp 110 kV. Với hệ thống này, trước đây, công ty cần khoảng 90 người đảm nhận nhiệm vụ trực, vận hành, tuy nhiên, từ năm 2020, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại và đã chuyển các trạm biến áp này sang chế độ không người trực.

Bên cạnh quản lý kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn tập trung số hóa lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ khách hàng. Theo đó, cung cấp dịch vụ điện bằng phương thức điện tử, số hóa hợp đồng mua bán điện, hóa đơn điện tử... là các dịch vụ hiện đại mà doanh nghiệp đang triển khai giúp khách hàng tiện tham gia, theo dõi, giám sát.

PV

Bài liên quan