Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn - SCS thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt 80%

DNHN - Kết quả kinh doanh khả quan 5 tháng đầu năm, Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt 80% cho năm 2020.

Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC, SCS/HoSE) vừa thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt 80% cho năm 2020, tức mỗi cổ phiếu nhận 8,000 đồng. Trước đó, SCS đã tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% vào cuối năm trước.

Ngoài ra, Công ty cũng dành 2% lợi nhuận sau thuế để trích quỹ HĐQT. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, HĐQT sẽ dùng quỹ này để phục vụ cho việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển chiến lược để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. 

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn - SCS thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt 80%
Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn - SCS thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt 80%.

Năm 2021, SCS đặt mục tiêu doanh thu 780 tỷ đồng và lãi trước thuế 540 tỷ đồng, tăng tương ứng 12.6% và 8% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 36%.

Trong 5 tháng đầu năm, SCS ước sản lượng tăng hơn 22% lên 98,339 tấn, trong đó sản lượng hàng quốc tế tăng 15.7% và sản lượng hàng quốc nội tăng 41.1%. Kết quả hoạt động khả quan giúp SCS ghi nhận lãi trước thuế khoảng 247 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm, tăng gần 25% so với cùng kỳ và thực hiện 46% kế hoạch năm.

Được biết năm 2020, SCS ghi nhận doanh thu thuần 693 tỷ đồng và lãi sau thuế 464 tỷ đồng, giảm tương ứng 7% và 8% so với cùng kỳ.

Linh An

Tin liên quan