Cục thuế Đồng Nai triển khai các giải pháp theo kế hoạch được giao năm 2023

11:35 03/02/2023

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế đã triển khai các giải pháp ngay từ đầu năm.

Theo đó năm 2022, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh do Cục Thuế Đồng Nai thực hiện đạt hơn 43.270 tỷ đồng, vượt 12% so với dự toán. Trên cơ sở kết quả này, năm 2023, ngành thuế Đồng Nai được Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao thực hiện thu 40.235 tỉ đồng.

Ngay buổi làm việc đầu năm mới, Cục Thuế Đồng Nai đã triển khai các giải pháp quản lý thuế, nhằm thực hiện tốt thu ngân sách năm 2023, trước hết là hoàn thành nhiệm vụ quý I, trong đó chú trọng công tác quyết toán thuế của năm 2022 đúng quy định. 

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Cục trưởng cục thuế Đồng Nai trả lời PV
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Cục trưởng cục thuế Đồng Nai trả lời PV.

Để hoàn thành mục tiêu của cả năm, ngành thuế Đồng Nai sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, tăng cường quản lý, giảm sát kê khai thuế, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực trọng điểm, có rủi ro cao như: kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, chuyển giá. Tăng cường công tác quản lý thu hồi nợ thuế, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Cùng với các giải pháp trên, Cục thuế tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế về các chính sách gia hạn, miễn, giảm tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; Chương trình hành động của Tổng cục Thuế về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, không gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế. Phối hợp với cơ quan quản lý đất đai, cơ quan tài chính ở địa phương rà soát lại việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc liên quan đến khoản thu về đất đai đàm bảo thực hiện thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu về đất phát sinh vào Ngân sách Nhà nước.

Văn Thể