Cổ đông lớn bị xử phạt vì giao dịch chui cổ phiếu VIG

23:27 14/11/2021

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đăng Quang - cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác định: Ngày 31/03/2021, ông Nguyễn Đăng Quang- cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG/HNX) đã mua 465.000 cp VIG và ngày 06/04/2021 mua gần 1,6 triệu cp VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng lên 8,84% nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn. 

Cổ đông lớn bị xử phạt vì giao dịch chui cổ phiếu VIG
Cổ đông lớn bị xử phạt vì giao dịch chui cổ phiếu VIG.

Ngày 05/04/2021, ông Quang mua 200.000 cp và bán 954.100 cp VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,4% xuống 4,19%. Tiếp đó, cổ đông này lại bán hơn 1 triệu cp VIG vào ngày 22/04/2021 làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,73% xuống 3,7% nhưng lại tiếp tục công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Do đó, ông Quang bị phạt số tiền 35 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Ngoài ra, ông Quang công bố thông tin không đúng thời hạn khi tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt ngưỡng 1% đối với giao dịch từ ngày 08-19/04/2021. Do đó, ông Quang bị xử phạt số tiền 17,5 triệu đồng.

Với những vi phạm trên, ông Quang bị xử phạt tổng số tiền 52,5 triệu đồng.

Linh Anh