Cổ đông Chứng khoán Hòa Bình bị xử phạt vì giao dịch cổ phiếu "chui"

DNHN - Ông Phạm Ngọc Quân đã mua hơn 8,6 triệu cp HBS của Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định.

Ngày 29/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Quân số tiền 125 triệu đồng.

Cổ đông Chứng khoán Hòa Bình bị xử phạt vì giao dịch cổ phiếu
Cổ đông Chứng khoán Hòa Bình bị xử phạt vì giao dịch cổ phiếu "chui".

Cụ thể, ngày 16/07/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã mua hơn 8,6 triệu cp HBS của Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (HBS/HNX), làm tăng số lượng cổ phiếu từ 0 cp lên hơn 8,6 triệu cp (tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 26.19%) nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định. 

Tiếp đó, ngày 25/07/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã bán 642.000 cp HBS, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn hơn 8 triệu cp (tỷ lệ 24,24%).

Do đó, ông Quân bị xử phạt số tiền 125 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

PV

Tin liên quan