Chứng khoán Trí Việt tăng gấp 3 lần kế hoạch lợi nhuận

DNHN - Thông qua ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021, Công ty Chứng khoán Trí Việt đã tăng kế hoạch lợi nhuận lên 300 tỷ đồng, gấp 3 lần kế hoạch đầu năm.

Ngày 12/11/2021, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 của Công ty Chứng khoán Trí Việt (TVB), công ty đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, gấp 3 lần so với kế hoạch đầu năm. Trong số các công ty chứng khoán công bố kế hoạch kinh doanh điều chỉnh đến nay, TVB là công ty chứng khoán điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng cao nhất.

Chứng khoán Trí Việt tăng gấp 3 lần kế hoạch lợi nhuận
Chứng khoán Trí Việt tăng gấp 3 lần kế hoạch lợi nhuận.

Theo BCTC quý III vừa công bố, tổng doanh thu 9 tháng TVB đạt 305 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Các hoạt động kinh doanh của TVB đều tăng trưởng tốt, hoạt động tự doanh 9 tháng tăng gấp 6,6 lần so với cùng kỳ, chiếm 47% tổng doanh thu, hoạt động môi giới tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, chiếm 27% tổng doanh thu, lãi từ cho vay margin tăng 46% so với cùng kỳ, chiếm 23% tổng doanh thu, dư nợ đạt 850 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Lý giải kết quả kinh doanh ấn tượng trên, bên cạnh sự bùng nổ TTCK Việt Nam trong năm 2021, một yếu tố quan trọng tác động đến hiệu quả hoạt động của TVB là chiến lược đẩy mạnh hoạt động tự doanh với hiệu quả hoạt động tự doanh rất cao. 

PV

Tin liên quan