Chủ tịch HĐQT bán sạch cổ phiếu FIT, KDI liên tục mua vào

DNHN - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T vừa đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu FIT, trong khi đó từ đầu năm tới nay KDI liên tục đăng ký mua vào.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T (FIT- sàn HOSE) đăng ký bán toàn bộ 9,84 triệu cổ phiếu FIT, tỷ lệ 3,86%.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, dự kiến từ ngày 14/4 đến ngày 13/5/2021. Nếu giao dịch thành công, ông Sang sẽ nắm giữ 0 cổ phiếu FIT.
Ông Cao Trọng Hoan, Thành viên HĐQT Công ty cũng đã đăng ký bán toàn bộ 4,38 triệu cổ phiếu FIT, tỷ lệ 1,72%. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 6/4 đến ngày 5/5/2021.
Chủ tịch HĐQT bán sạch cổ phiếu FIT, KDI liên tục mua vào
Chủ tịch HĐQT bán sạch cổ phiếu FIT, KDI liên tục mua vào
Trước đó, theo đăng ký từ ngày 7/1/2021 đến ngày 5/2/2021, KDI đã đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu FIT (tương đương 5.89% cổ phần tại FIT Group) theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Tuy nhiên chỉ trong vòng một tuần thương vụ này đã hoàn tất.
Từ ngày 1/2/2021 đến ngày 1/3/2021, Công ty CP đầu tư KDI tiếp tục đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu FIT của Công ty CP tập đoàn F.I.T (FIT Group) theo phương thức khớp lệnh.Nếu thực hiện giao dịch thành công thì Công ty cổ phần đầu tư KDI sẽ nắm giữ tổng cộng 35 triệu cổ phiếu FIT tương đương 13,74% cổ phần tại FIT Group. Lý do việc mua số lượng của phiếu trên của Công ty cổ phần đầu tư KDI là phục vụ hoạt động đầu tư tài chính của công ty.
Hà Linh

Tin liên quan