Cao Su Đồng Phú - DPR muốn tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

DNHN - HĐQT Công ty CP Cao su Đồng Phú dự kiến phát hành hơn 43 triệu cp với tổng giá trị hơn 434 tỷ đồng. Nếu hoàn tất luôn việc phát hành 43 triệu cp, vốn điều lệ của DPR sẽ tăng gấp đôi và cán mốc 868 tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR/HoSE) vừa thông qua Nghị quyết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Số lượng dự kiến phát hành là hơn 43 triệu cp với tổng giá trị hơn 434 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1.

Nguồn vốn để thực hiện trích từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo BCTC riêng năm 2020 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCK Nhà nước ra thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu. 

Cao Su Đồng Phú - DPR muốn tăng vốn điều lệ lên gấp đôi
Cao Su Đồng Phú - DPR muốn tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Hiện, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là hơn 40 triệu cp và số cổ phiếu quỹ gần 2,9 triệu cp. DPR dự kiến sau khi bán xong cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để hoán đổi sáp nhập Công ty CP Cao Su Đồng Phú Đăk Nông vào Công ty CP Cao su Đồng Phú 443.025 cp (dự kiến thực hiện trong tháng 6/2021), số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ là 43 triệu cp. Nếu hoàn tất luôn việc phát hành 43 triệu cp, vốn điều lệ của DPR sẽ tăng gấp đôi và cán mốc 868 tỷ đồng.

Quý I/2021, DPR có sản lượng tiêu thụ tăng 28% và giá bán bình quân tăng 25%. Nhờ đó, doanh thu thuần đạt gần 202 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, tăng 88%.

 Linh Anh

Tin liên quan