Các cửa khẩu Lạng Sơn dừng thông quan từ ngày 21-27/1

10:34 19/01/2023

Trung Quốc thông báo dừng thông quan dịp nghỉ Tết từ 21/1 và khôi phục thông quan bình thường từ 28/1.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, ngày 6/1/2023, đơn vị nhận được Thư công tác số 24 của Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh và Thư công tác số 13 ngày 17/1/2023 của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường (Trung Quốc); trong đó, có nội dung thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của phía Trung Quốc tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma.

Theo đó, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc; Tân Thanh, Cốc Nam, huyện Văn Lãng  phía Trung Quốc nghỉ Tết từ ngày 21-27/1. Cụ thể, từ ngày 21-23/1 phía Trung Quốc trực nghỉ lễ theo quy định; bắt đầu từ ngày 24-27/1 sẽ thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước và bắt đầu từ ngày 28/1 sẽ khôi phục thông quan trở lại bình thường.

Còn tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, phía Trung Quốc nghỉ Tết từ ngày 21-27/1, tuy nhiên vẫn thực hiện thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước; đến ngày 28/1 sẽ khôi phục hoạt động thông quan trở lại bình thường. 

Ảnh minh họa
Cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn. 

Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn Hoàng Khánh Duy cho biết, trên cơ sở thông tin của phía Trung Quốc, Ban Quản lý đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu thông báo nội dung Thư tới các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu được biết để phối hợp thực hiện; đồng thời thông báo cho các các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký kế hoạch thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu trước, trong và sau Tết, Ban Quản lý thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của phía Trung Quốc tại các cửa khẩu cho các cơ quan, đơn vị liên quan được biết để chỉ đạo, phân công, bố trí đầy đủ nhân sự trực, làm việc tại các cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền về nội dung này cho các doanh nghiệp, chủ hàng biết, chủ động trong hoạt động kinh doanh.

Ngọc Phi (tổng hợp)