Bổ sung cơ chế ‘cúp cầu dao’ khi thị trường chứng khoán biến động

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quyết định việc áp dụng cơ chế ngắt mạch thị trường hoặc cơ chế biên độ dao động giá trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường.

Chiến lược đầu tư chứng khoán thành công

Thị trường chứng khoán sẽ được 'ngắt mạch' trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường

Bổ sung cơ chế bán khống, ngắt mạch thị trường

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cơ chế ngắt mạch thị trường (cúp cầu dao - circuit breaker) - tạm dừng giao dịch tự động trong phiên giao dịch khi giá chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán biến động, chạm các ngưỡng xác định trên hệ thống giao dịch chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán - đã được cơ quan này bổ sung.

Cụ thể, Sở Giao dịch chứng khoán sẽ quy định cơ chế ngắt mạch thị trường sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Trước đó, dự thảo Nghị định thi hành Luật Chứng khoán được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã đề cập các biện pháp giám sát an ninh và bảo đảm an toàn thị trường.

Cơ quan này có thể yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán thay đổi giờ mở cửa, thu hẹp biên độ dao động giá, ngắt mạch thị trường đối với các giao dịch khớp lệnh liên tục. Đồng thời, UBCKNN có thể tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc khôi phục toàn bộ hoạt động giao dịch trên thị trường

Sở Giao dịch chứng khoán phải báo cáo và công bố thông tin trong 24 giờ từ khi áp dụng các biện pháp này. Thời hạn thực hiện mỗi lần không quá năm ngày, nếu muốn gia hạn phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng tại dự thảo Thông tư hướng dẫn lần này, Bộ Tài chính cho biết, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quyết định điều chỉnh biên độ dao động giá trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường.

Nhà đầu tư được thực hiện giao dịch trong ngày T+0

Một điểm đáng chú ý là cơ chế giao dịch trong ngày (T+0) - giao dịch mua và bán cùng một mã chứng khoán với cùng một khối lượng giao dịch, thực hiện trên cùng một tài khoản và trong cùng một ngày giao dịch - cũng xuất hiện trong nội dung dự thảo.

Cụ thể, công ty chứng khoán có quyền lựa chọn mã chứng khoán trong danh sách chứng khoán niêm yết được giao dịch ký quỹ để thực hiện giao dịch trong ngày (T+0) cho nhà đầu tư.

Còn nhà đầu tư sẽ được phép giao dịch sau khi ký hợp đồng với công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán. Đồng thời, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thanh toán cho công ty chứng khoán mọi chi phí phát sinh liên quan tới hoạt động mua bắt buộc, vay chứng khoán, vay tiền để hỗ trợ thanh toán - theo hợp đồng giao dịch trong ngày - khi không đủ tiền để thanh toán, không đủ chứng khoán để chuyển giao tại ngày thanh toán theo quy định.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trong ngày (T+0) không được thực hiện trong khoảng thời gian năm ngày - trước ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền cổ đông của mã chứng khoán. Ngoài ra, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu tạm ngừng các hoạt động giao dịch trong ngày trong trường hợp cần thiết.

Người đủ 15 tuổi có thể mở tài khoản chứng khoán

Theo dự thảo, cá nhân được mở tài khoản giao dịch chứng khoán là người đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đối với người từ đủ 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi thì việc mở tài khoản phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Ngoài ra, nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản, nhưng tại mỗi công ty chứng khoán chỉ được một tài khoản giao dịch và một tài khoản ký quỹ. Với nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - hiện là Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

PV

Tin liên quan