Bình Thuận hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững đến năm 2026

23:29 01/12/2023

Mới đây, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn Bình Thuận trong giai đoạn 2024 - 2026, có hiệu lực thi hành ngay từ bây giờ.

Mục đích của Quyết định này là thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV và các Nghị định của Chính phủ, nhằm tăng tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV ở Bình Thuận.

Luật Hỗ trợ DNNVV và các Nghị định của Chính phủ, nhằm tăng tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV ở Bình Thuận
Luật Hỗ trợ DNNVV và các Nghị định của Chính phủ, nhằm tăng tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV ở Bình Thuận.

Quyết định cũng nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện dần dần môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và bền vững, để DNNVV góp phần ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và thể hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế của Bình Thuận. 

Ngoài ra, chương trình cũng đề ra những mục tiêu cụ thể như: Chất lượng, hiệu quả hoạt động của DNNVV được nâng cao, tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hàng năm đạt từ 10% trở lên và đến năm 2026 có hơn 9.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, còn có 50 hộ kinh doanh được chuyển đổi lên doanh nghiệp và 9 DNNVV được hỗ trợ tư vấn, 57 khóa đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho 1.750 lượt học viên của DNNVV, 82 DNNVV được hỗ trợ công nghệ…

Với các DNNVV ở địa phương, hàng năm tạo ra việc làm mới cho trên 6.000 lao động, phấn đấu đến năm 2026 tạo thêm việc làm mới cho hơn 30.000 lao động.

Quang Duy - Vân Nguyễn