Bình Phước: TP Đồng Xoài tập trung hoàn thiện quy hoạch và kết nối giao thông

17:08 26/02/2024

Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thành phố đã tập trung đầu tư vào hạ tầng đô thị và giao thông, nhằm hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2030.

Theo ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài, trong năm 2023, thành phố đã thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong 12 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó đáng chú ý nhất là thu ngân sách của thành phố cả năm 1.368 tỷ 971 triệu đồng, đạt 137% kế hoạch tỉnh giao đầu năm. Đây là một kết quả rất khả quan, cho thấy sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương, cũng như sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, thu hồi và sử dụng hiệu quả nguồn thu ngân sách.

Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội
Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt được kết quả này, thành phố đã linh hoạt điều hành kế hoạch vốn đầu tư và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển đô thị, nhất là đầu tư hạ tầng đô thị, giao thông, hạ tầng xã hội, nhưng không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Cụ thể, thực hiện đầu tư mới và nâng cấp, cải tạo các công trình dự án, trọng tâm là công trình đường Phan Bội Châu, Quảng trường thành phố đã tạo nên một diện mạo mới cho đô thị Đồng Xoài, được người dân đồng thuận. Chương trình “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” đã trở thành phong trào đang lan tỏa mạnh khắp các xã, phường (riêng trong năm 2023, người dân hiến hơn 19 ha đất, tương đương hơn 167 tỷ đồng). Các hạn chế năm 2022 đã được khắc phục: Không còn tình trạng phân lô, bán nền; không phát sinh tình trạng lấn chiếm đất công; xây dựng không phép, sai phép giảm mạnh. Hoạt động văn hóa, tinh thần được tăng cường, đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu người dân. Hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040 và 10 đồ án quy hoạch phân khu.

Theo ông Nguyễn Minh Bình, thành phố Đồng Xoài đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2030, với định hướng xây dựng và phát triển thành phố Đồng Xoài thành đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh, có năng lực cạnh tranh cao, trở thành động lực phát triển của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, năm 2024 thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Về quy hoạch, sẽ phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040, làm cơ sở pháp lý cũng như triển khai phê duyệt quy hoạch phân khu Khu đô thị Suối Cam, thành phố Đồng Xoài, với kỳ vọng là “thành phố mới” của tỉnh, là điểm nhấn về quy hoạch đô thị.

Quang Duy – Vân Nguyễn