Ấn Độ thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn

05:35 27/11/2021

Ấn Độ thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn.

Thủ đô Ấn Độ - Niu Đê-li
Thủ đô Niu Đê-li. (Ảnh: Investment Monitor)

Quốc gia đông dân tại Nam Á này đã thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 23 tỷ USD trong ba tháng đầu năm tài chính 2021-2022 tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng đầu tư góp vốn tăng 168% (17,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước (6,56 tỷ USD).

Ngành công nghiệp ô tô của nước này chiếm 27% tổng dòng vốn FDI, ngành sáng giá nhất trong nền kinh tế lớn thứ ba châu Á; tiếp đến là phần mềm và phần cứng máy tính (17%) và ngành lĩnh vực dịch vụ (11%). 

Karnataka là bang nhận được nhiều nhất với 48% tổng vốn đầu tư FDI, tiếp theo là Maharashtra (23%) và Delhi (11%).

Tiến Đạt