4 cổ phiếu đầu tiên chuyển từ HOSE sang HNX chuẩn bị lên sàn

DNHN - Sau khi HOSE ra thông báo về ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu tại HOSE, HNX ra thông báo về ngày giao dịch đầu tiên tại HNX dự kiến 4 ngày sau khi kết thúc giao dịch trên HOSE.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HNX đa chốt ngày giao dịch đầu tiên của 4 doanh nghiệp chuyển sàn từ Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Cụ thể, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty CP Bibica (mã chứng khoán BBC) và Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) là ngày 29/3. Còn ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty CP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) và Công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFG) là ngày 1/4/2021.

4 cổ phiếu đầu tiên chuyển từ HOSE sang HNX chuẩn bị lên sàn
4 cổ phiếu đầu tiên chuyển từ HOSE sang HNX chuẩn bị lên sàn. 

Như vậy, cổ phiếu chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX theo hướng dẫn của UBCK tại công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021 chỉ phải tạm ngừng giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc và sẽ được giao dịch tại HNX vào ngày làm việc thứ 4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE.

Công ty CK VNDIRECT cũng đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện chuyển sàn, dự kiến ngày 30/3 là ngày cổ phiếu VND hủy niêm yết trên HOSE để chuyển sang giao dịch tại HNX vào đầu tháng 4.

Để phối hợp thực hiện chuyển giao dịch cho các cổ phiếu, 3 đơn vị là Trung tâm Lưu ký (VSD), HOSE và HNX đã trao đổi và thống nhất cơ bản quy trình thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chuyển giao dịch cổ phiếu từ doanh nghiệp, HOSE ra thông báo về ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu tại HOSE, dự kiến 5 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Cuối cùng, HNX ra thông báo về ngày giao dịch đầu tiên tại HNX, dự kiến ngày T+4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, thông tin về cổ phiếu chuyển giao dịch để sẵn sàng thực hiện giám sát giao dịch, công bố thông tin.

Căn cứ các thông báo này, VSD thực hiện chuyển dữ liệu từ sàn HOSE ra HNX và cài đặt hệ thống cho việc giao dịch tại HNX. Doanh nghiệp không cần gửi hồ sơ đăng ký chuyển sàn cho VSD.

Linh An

Tin liên quan