13.536 doanh nghiệp mới ra đời trong tháng đầu năm 2024

22:37 28/01/2024

Tháng 1/2024 cũng chứng kiến một bước tiến đột phá trong việc thành lập doanh nghiệp mới. Với 13.536 doanh nghiệp mới ra đời, con số này tăng đến 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số liệu cho thấy tháng 1/2024 sự tăng trưởng đáng kể về số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Trong tháng này, có tổng cộng 27.335 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, mức tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Điều đáng chú ý là con số này vượt lên gấp đôi so với mức bình quân của giai đoạn 2018-2023, khi chỉ có 20.891 doanh nghiệp tham gia.

13.536 doanh nghiệp mới ra đời trong tháng đầu năm 2024
13.536 doanh nghiệp mới ra đời trong tháng đầu năm 2024.

Tháng 1/2024 cũng chứng kiến một bước tiến đột phá trong việc thành lập doanh nghiệp mới. Với 13.536 doanh nghiệp mới ra đời, con số này tăng đến 24,8% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời thiết lập kỷ lục cao nhất trong giai đoạn 2018-2024.

Tuy nhiên, mặc dù có sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2023, xuống còn 370.101 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn đăng ký của doanh nghiệp mới tăng mạnh lên đến 52,8%, đạt 151.451 tỷ đồng.

Tính đến tháng đầu năm 2024, 13/17 ngành có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp mới, với các ngành như hoạt động dịch vụ khác, nghệ thuật, vui chơi và giải trí, vận tải kho bãi, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu.

Song song với sự tăng trưởng, tháng 1/2024 cũng chứng kiến sự giảm số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023, với 13.799 doanh nghiệp. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng mạnh 22,8%, đạt 53.888 doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chọn tạm ngừng kinh doanh.

Nhìn chung, tình hình doanh nghiệp tại Việt Nam trong tháng 1/2024 thể hiện sự đa dạng và động đa cấp của thị trường kinh doanh, với sự gia tăng đáng kể trong việc thành lập doanh nghiệp mới và đồng thời có sự dao động trong số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và rút lui. Các ngành nghề cũng có sự chênh lệch, từ sự tăng trưởng mạnh mẽ đến sự giảm nhẹ, tạo nên một bức tranh đa chiều của sự phát triển kinh tế doanh nghiệp trong nước.

P.V (t/h)