Để hoạt động Hội đi vào thực chất, hiệu quả hơn

Tin tức | 10:09:00 25/12/2018

DNHN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ III (Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức mới đây, nhiều ý kiến góp ý và kiến nghị tâm huyết của các thành viên Ban Chấp hành nhằm nâng cao vai trò và vị thế cũng như những hoạt động thiết thực của Trung ương Hội với các Hội địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.


Mai Thị Thùy – Chủ tịch Hội nữ DNNVV Tp. Hà Nội:

Trong báo tổng kết của Trung ương Hội đề cập ít đến hoạt động xúc tiến thương mại. Hoạt động xúc tiến thương mại hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp NVV.Muốn thúc đẩy hoạt động này cần có kinh phí, trong khi nguồn kinh phí của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia rất nhiều, trong đó có cả xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Tôi nghĩ, Trung ương Hội nếu có đề án cụ thể sẽ xin được kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp. Theo tôi, hoạt động xúc tiến thương mại nên được đưa vào thành nhiệm vụ hoạt động quan trọng của Trung ương Hội để hàng năm triển khai các đề án, chương trình cụ thể. Khi có nguồn kinh phí, Trung ương Hội phân bổ về cho các Hiệp hội địa phương để tổ chức cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. 


Ông Trần Quốc Khoa - Ủy viên BCH Hiệp hội DNNVV Việt Nam:

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội rất quan trọng, quyết định hoạt động của Hội và hấp dẫn cộng đồng doanh nghiệp tại các địa phương. Để làm được phải chọn người đứng đầu có tâm huyết, có trình độ. Cùng đó Hội phải tranh thủ được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền ở địa phương nếu không rất khó khăn. Chỉ sợ nếu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ mà Hội không vươn lên được nên Hội phải trăn trở làm thế nào hoạt động để đáp ứng được nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Tôi nghĩ, Hiệp hội các địa phương nên tập trung bộ máy theo hướng có chất lượng, làm việc chuyên nghiệp. Các hộ kinh doanh là lực lượng dự trữ rất lớn nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 hoạt động có hiệu quả. Để thực hiện được việc này có nhiều kênh nhưng Hiệp hội Doanh nghiệp là kênh chính. Nếu lãnh đạo tỉnh không vào cuộc thì không Hội nào làm được. Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương cần có nghị quyết thành lập Ban chỉ đạo Đề án chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là thành viên triển khai thực hiện. Đề nghị Chính phủ phải có chủ trương cụ thể nhằm triển khai sớm chủ trương này.


 Bà Hà Thị Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội

 Tôi cho rằng, các DNNVV rất cần đổi mới công nghệ, phải đưa công nghệ mới, thiết bị mới và đổi mới sáng tạo vào hoạt động sản xuất. Bộ Khoa học Công nghệ đang có rất nhiều chương trình hỗ trợ về công nghệ cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp NVV như chương trình khai thác Quỹ Phát triển khoa học công nghệ và chương trình đổi mới sáng tạo... Đề nghị Trung ương Hội quan tâm đến vấn đề này để kết nối và triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các chuyên đề bàn sâu về việc này.


Ông Đinh Minh Quý - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Lâm Đồng:

Đảng và Nhà nước đang rất quan tâm hỗ trợ cho DNNVV, do vậy chúng ta cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh nhằm tập trung trí tuệ của cả hội viên và các đồng chí trong Ban Cháp hành. Trung ương Hội cần có quy chế phối hợp giữ Hiệp hội Trung ương và các  Hiệp hội thành viên để có sự dàng buộc trong hoạt động như chế độ sinh hoạt, chế độ báo cáo, chế độ hội phí... Cùng đó, cần tận dụng các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước đối với DNNVV để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

Ông Trần Hoàng Giang - Chủ tịch Hiệp hội DNNVVtỉnh Quảng Bình:

Tôi xin góp ý báo cáo tổng kết hoạt động của Trung ương Hội cần bổ sung  hiện cả nước có mấy trăm nghìn doanh nghiệp NVV, hàng năm đóng góp cho nền kinh tế thế nào, giải quyết được bao nhiêu việc làm để thấy được bức tranh tổng thể về cộng đồng DNNVV. Về phương hướng hoạt động năm 2019, tôi rất tâm đắc việc thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, huy động vốn trong dân và gắn kết, thúc đẩy doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Việc Trung ương Hội phối hợp với Viettel về việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông để quản lý, hỗ trợ cộng đồng DNNVV để chúng ta làm lớn hơn, hiệu quả hơn là bước đột phá trong hoạt động Hội.

Trí Kiên (ghi) - Ảnh Đức Tuất

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập