Vinhomes sắp trả cổ tức 45%

DNHN - Công ty CP Vinhomes sẽ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 là 45% vốn điều lệ.

Mới đây, Công ty CP Vinhomes (VHM/HoSEx) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chi tiết nội dung phương án trả cổ tức năm 2020 và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, VHM sẽ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 là 45% vốn điều lệ. Trong đó, 15% trả bằng tiền mặt, tương đương hơn 5.024 tỷ đồng và 30% bằng cổ phiếu, tương đương tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là hơn 1 tỷ cp.

Vinhomes sắp trả cổ tức 45%
Vinhomes sắp trả cổ tức 45%.

Trước đó, ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ tiền mặt 15% và bằng cổ phiếu 30%. Tuy nhiên, số tiền dự kiến thanh toán chỉ khoảng 4.934 tỷ đồng và phát hành gần 987 triệu cp.

HĐQT cũng thông qua thời gian triển khai phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu mới nói trên để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu là vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021. Sau khi phát hành thêm, vốn điều lệ của VHM dự kiến tăng từ 33.495 tỷ đồng lên gần 43.544 tỷ đồng. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm cuối năm 2020. 

Linh An

Bài liên quan