Vĩnh Phúc: Tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nhà nước tăng 13%

DNHN - Trong bối cảnh chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt trong mọi tình huống, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu, dịch vụ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; không để xảy ra vụ việc mất an ninh, an toàn hoạt động cũng như quy định về phòng, chống dịch.

Cùng với đó, để giúp khách hàng duy trì hoạt động, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xem xét miễn giảm lãi vay; tạm thời giữ nguyên nhóm nợ; giãn hoãn các khoản vay dư nợ và lãi vay đến hạn; giảm lãi suất, giảm phí, cho vay mới đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng… tích cực triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. 

Ước đến hết ngày 31/12, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt gần 104.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ cho vay ước đạt hơn 100.380 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2020.

Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt gần 68.800 tỷ đồng, tăng 17,76%, chiếm 68,52% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 31.600 tỷ đồng, tăng 6,59% so với cuối năm 2020, chiếm 31,48% tổng dư nợ.

 PV

Tin liên quan