Vĩnh Phúc: Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ V nhiệm kỳ 2021 – 2026

DNHN - Sáng 27/11/2021, Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 9 điểm cầu huyện, thành phố. Dự Đại hội có PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 9 hội khuyến học cấp huyện, 136 hội khuyến học cấp cơ sở, có 1.990 chi hội khuyến học và hơn 1.700 ban khuyến học với tổng số 303.000 hội viên, chiếm gần 26% dân số toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến nay, toàn tỉnh có trên 199.000 gia đình được công nhận gia đình học tập, 1.660 lượt dòng họ được công nhận dòng họ học tập, hơn 1.000 cộng đồng học tập và hơn 500 đơn vị học tập. Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương duy trì hoạt động của 136 Trung tâm học tập cộng đồng. 

  PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh có 627 tập thể, 485 cá nhân tiêu biểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học tỉnh luôn giữ vai trò nòng cốt của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã học tập phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn mỗi địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài. Cùng với đó, làm tốt vai trò nòng cốt trong đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, cần chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thiết thực xây dựng xã hội học tập, mở ra sức bật mới cho hoạt động khuyến học. Các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp chú trọng hơn nữa công tác chỉ đạo, phối hợp để mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2016-2021 cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân.

 PV

Tin liên quan