Vietbank bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc

14:10 17/10/2021

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Vietbank.

Mới đây, HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, VBB/UPCoM) đã có quyết định về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc.

Cụ thể, HĐQT Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2021 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Vietbank.

Vietbank bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc
Vietbank bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc.

Tại ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2021, ông Nguyễn Hữu Trung được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và được HĐQT Vietbank bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Hữu Trung tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto – Canada. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như Giám đốc điều hành Bank of Montreal, Canada, Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada, Cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban dự án Brass hỗ trợ Cơ quan TTGSNH – NHNN Việt Nam triển khai Chương trình giám sát từ xa về Basel II cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

PV