Vì sao lãi sau thuế năm 2022 của PV Power thêm gần 230 tỷ đồng?

15:00 16/03/2023

Theo PV Power, nguyên nhân khoản chênh lệch chủ yếu vì sự thay đổi lợi nhuận sau thuế của NT2 (CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - công ty con của PV Power).

Theo BCTC sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, POW/HoSE) tăng thêm 230 tỷ đồng.

PV Power lý giải, doanh thu sau kiểm toán của POW giảm nhẹ 10,2 tỷ đồng, còn gần 28,79 nghìn tỷ đồng. Tổng chi phí giảm hơn 255 tỷ đồng, qua đó lãi sau thuế tăng thêm gần 230 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,9% so với báo cáo tự lập.

Lãi sau thuế năm 2022 của PV Power thêm gần 230 tỷ đồng
Lãi sau thuế năm 2022 của PV Power thêm gần 230 tỷ đồng.

Theo PV Power, nguyên nhân khoản chênh lệch chủ yếu vì sự thay đổi lợi nhuận sau thuế của NT2 (CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - công ty con của PV Power). Trước đó, NT2 đã đính chính về BCTC quý 4, với lợi nhuận sau thuế tăng thêm 154 tỷ đồng. Do PV Power không lập lại BCTC hợp nhất quý 4 nên phát sinh mức chênh lệch lợi nhuận này sau khi kiểm toán.

Bên cạnh đó, lãi ròng và lãi sau thuế của các công ty con sau kiểm toán được điều chỉnh, tăng 75 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Đối với bản đính chính của NT2, theo BCTC quý 4 đã công bố, thay đổi lớn nhất nằm ở khoản dự phòng phải thu khó đòi (từ 239,6 tỷ đồng giảm còn 41,2 tỷ đồng). Công ty không nêu rõ khoản dự phòng giảm này trong phần thuyết minh. Trước đó, việc phải trích lập dự phòng là nguyên nhân khiến lãi sau thuế quý 4 của NT2 giảm tới 95% so với cùng kỳ. Sau khi đính chính, kết quả năm 2022 của NT2 cũng được cải thiện đáng kể với mức lãi sau thuế 883.4 tỷ đồng, vượt năm trước 65% (so với 37% trước khi đính chính).

Gần đây, PV Power đã công bố kết quả ước đạt tháng 2/2023, với doanh thu khoảng 2,8 nghìn tỷ đồng, vượt 49% kế hoạch của tháng.

P.V (t/h)