Tổng Công ty IDICO lập công ty kinh doanh, sản xuất điện vốn trăm tỷ đồng

22:55 22/09/2022

HĐQTTổng Công ty IDICO ủy quyền ông Nguyễn Văn Vũ, Thư ký Tổng Giám đốc, đại diện 39,99% phần vốn tại Idergy và giao làm Tổ trưởng người đại diện vốn của IDICO tại Idergy.

HĐQT Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDC/HNX) ngày 20/09 thông qua nghị quyết góp vốn thành lập CTCP Idergy với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Đây sẽ là công ty con thứ 3 của IDC hoạt động trong mảng kinh doanh và sản xuất điện.

Theo đó, IDC đóng góp 99,99% vốn điều lệ, tương đương 99,99 tỷ đồng và 0.01% đến từ cổ đông khác để thành lập CTCP Idergy. Công ty này sẽ hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện, ngoài ra truyền tải và phân phối điện; sửa chữa máy móc, thiết bị; sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp khác; xây dựng công trình điện… Địa chỉ Idergy trùng với trụ sở của IDC tại số 151A Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Tổng Công ty IDICO lập công ty kinh doanh, sản xuất điện vốn trăm tỷ đồng
Tổng Công ty IDICO lập công ty kinh doanh, sản xuất điện vốn trăm tỷ đồng.

Theo nghị quyết, HĐQT IDC ủy quyền ông Nguyễn Văn Vũ, Thư ký Tổng Giám đốc IDC, đại diện 39,99% phần vốn tại Idergy và giao làm Tổ trưởng người đại diện vốn IDC tại Idergy.

Đồng thời, cử ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng Kinh tế thuộc Ban quản lý các dự án IDC và ông Mai Quốc Chinh - Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các dự án IDC, mỗi người đại diện 30% phần vốn góp tại Idergy.

Tại thời điểm cuối quý 2/2022, IDC có tổng cộng 13 công ty con; 3 công ty liên doanh, liên kết và 3 đơn vị trực thuộc. Trong số các công ty con, chỉ có 2 công ty chuyên về điện là CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) hoạt động chính trong kinh doanh điện và xây lắp; CTCP thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) sản xuất kinh doanh điện và nước sạch. Hai công ty này do IDC nắm giữ lần lượt 51% và 51.66% vốn điều lệ.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động kinh doanh điện đem về cho IDC gần 1.420 tỷ đồng, chiếm 29% tỷ trọng tổng doanh thu của công ty, xếp sau hoạt động hạ tầng khu công nghiệp (61%).

P.V