Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2022

07:18 22/09/2022

Tỉnh đoàn Phú Thọ triển khai cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2022, nhằm đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Thí sinh trình bày phân dự thi của mình tại cuộc thi
Thí sinh trình bày phân dự thi của mình tại cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2022.

Đối tượng tham gia cuộc thi là thanh niên địa phương đang khởi nghiệp hoặc chuẩn bị khởi nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nội dung gồm các ý tưởng, dự án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghiệp, chế tạo sản phẩm, nông, lâm, ngư nghiệp, giáo dục, y tế, dịch vụ, du lịch, tài chính, ngân hàng, kinh doanh tạo tác động xã hội, các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác; đánh giá ý nghĩa mang lại khi triển khai dự án thành công. Các sáng kiến, ý tưởng khởi nghiệp có tính mới, sáng tạo, khả thi cao, tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể, thực tiễn của xã hội.

Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng: Cấp huyện (từ ngày 19/9 đến ngày 10/10); cấp tỉnh: vòng sơ khảo (từ ngày 11/10 đến ngày 17/10), vòng chung kết dự kiến ngày 7/11.

Các ý tưởng được lựa chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh sẽ được đăng tải trên trang fanpage: https://www.facebook.com/DoanThanhNienTinhPhuTho để thu hút sự đánh giá của nhà đầu tư và nhận bình chọn từ cộng đồng.

Kết quả bình chọn là một kênh để đánh giá, lựa chọn ý tưởng.Cuộc thi nhằm giúp ĐVTN, doanh nhân trẻ có thêm không gian, môi trường trải nghiệm để phát huy kiến thức, kinh nghiệm của bản thân về khởi nghiệp; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội đối với các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có tiềm năng phát triển.

P.V