Thuduc House đặt kế hoạch doanh thu hơn 3.400 tỷ đồng trong năm 2019

DNHN - DNHN - Ngày 3/5, tại TP HCM Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và đặt kế hoạch kinh doanh trong năm tiếp theo.

Theo đó, năm 2018, tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Thuduc House khi tổng doanh thu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với việc hoàn thành 111,6% kế hoạch và tăng 32,1% so với năm 2017. Doanh thu thuần bán hàng đạt 2.102 tỷ đồng (tăng 38%) và doanh thu đầu tư kinh doanh bất động sản đạt 38 tỷ đồng (tăng 2 lần so với năm 2017). Ngoài ra, doanh thu tài chính và thu nhập khác cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2017 với mức tăng trưởng lần lượt là 15,6 tỷ đồng (tăng 23,6%) và 42,4 tỷ đồng (tăng 257,4%). Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn năm 2018 đạt 93 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng, đạt 76,3%  kế hoạch và giảm 12% so với năm 2017.

Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả của công ty con (FDC) từ năm 2017 trở về trước nay mới được phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán  khi hợp nhất vào công ty mẹ. Kế hoạch kinh doanh không như mong đợi chủ yếu là do nguyên nhân khách quan như: Thay đổi quy định về ghi nhận doanh thu, trích lập dự phòng và các khoản lỗ trong công ty con. Thuduc House sẽ rà soát và có phương án cụ thể để cải thiện tình hình cho những năm thiếp theo.

Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh của công ty mẹ vẫn phát triển theo đúng kế hoạc chiến lược đã đề ra sau hàng loạt đổi mới và nâng cao hình ảnh Thuduc House. Nhiều dự án mới được mở bán và tốc độ tiêu thụ rất nhanh; đẩy mạnh hợp tác toàn diện với một số đối tác lớn để phát triển quỹ đất tiềm năng trên địa bàn TP HCM và một số tỉnh thành lớn; tích cực nghiên cứu các dự án mới; tìm kiếm nguồn vốn dài hạn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tái cấu trúc các ngành kinh doanh kém hiệu quả…

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Tổng Giám đốc Thuduc House báo cáo kế hoạch doanh thu trong 2019.

Năm 2018, Thuduc House tiếp tục duy trì và phát triển tốt các hoạt động kinh doanh cốt lõi ( Bất động sản và kinh doanh chợ đầu mối nông sản), tinh giảm các hoạt động kinh doanh khác, kiểm soát và cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh của các công ty con, chuyển nhượng một số công ty con hoạt động không hiệu quả hoặc không phải là thế mạnh của tập đoàn. Cải thiện  hiệu quả hoạt động, cắt giảm và tiết kiệm được các loại chi phí, tốc độ bán hàng tăng trưởng tốt.

Công tác quản lý dự án, tổ chức đấu thầu công khai, giám sát công trình đã có nhiều tiến bộ, được cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn mới gần với quốc tế, giúp tiết kiệm chi phí giá vốn dự án; tiết kiệm thời giản thi công và đảm bảo tốt chất lượng. Cụ thể, mặc dù trong năm 2018, nguồn cung dự án mới bị sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của môi trường  pháp lý nhưng Thuduc House cũng tiến hành khởi công xây dựng và mở bán cùng lúc 3 dự án mới là dự án Centum Wealth, dự án THD River View và dự án Citrine Apartment và đang chuẩn bị cho một số dự án mới.

Năm 2019, Thuduc House vẫn tập trung vào 2 lĩnh vực nòng cốt là bất động sản và thương mại – xuất nhập khẩu. Trong đó, bất động sản phải chiếm tỷ trọng lớn từ 60% trở lên trong toàn bộ cơ cấu ngành của Thuduc House với các sản phẩm tập trung chủ yếu đất nền, văn phòng, căn hộ dịch vụ trung và cao cấp bán, cho thuê.

Đối với hoạt động sản xuất thương mại, xuất nhập khẩu, tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh và xuất khẩu nông sản, khoáng sản, sản phẩm phục vụ nông nghiệp dựa trên cơ sở nguồn hàng, khách hàng đã xây dựng từ trước. Trong đó chú trọng vấn đề bảo toàn vốn, an toàn tài chính vầ hiệu quả kinh doanh,…Bên cạnh đó, Thuduc House tiếp tục cũng cố, nâng cáo sức cạnh tranh và năng suất lao động của các công ty con để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những công ty có hiệu quả thấp hoặc bị lỗ phải tập trung tìm giải pháp khả thi để khác phục kể cả giải pháp thoái vốn nếu thấy cần thiết.

Thuduc House đặt kế hoạch doanh thu hơn 3.400 tỷ đồng trong năm 2019.

Tại ĐHĐCĐ năm 2019, Thuduc House đã đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu dự kiến đạt 3.443 tỷ đồng, tăng 135,5% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu từ sản xuất, kinh doanh dự kiến đạt 3.343 tỷ đồng, tăng 139,3% so với năm 2018, doanh thu từ tài chính dự kiến đạt 80 tỷ đồng và 20 tỷ đồng đến từ thu nhập khác. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 231 tỷ đồng tăng 248,7% so với năm 2018. Riêng công ty mẹ lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 171 tỷ đồng, tăng 148,3% so với năm 2018.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 15%; thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; bổ sung ngành nghề kinh doanh;…

Tại ĐHĐCĐ năm 2019, Thuduc House cũng tiến hành bầu bổ sung ông Trần Đắc Sinh (sinh năm 1956),Ttiến sĩ kinh tế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Sinh hiện đang giữ chức Chủ tịch Ban đại diện quỹ VFM. Trước khi được giới thiệu bầu vào HĐQT, ông Sinh từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong ngành ngân hàng và chứng khoán khi từng giữ chức Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Kim Cường

Tin liên quan