Tập đoàn Bất động sản CRV sắp lên sàn HoSE

DNHN - Đầu năm 2022, Bất động sản CRV đã thực hiện đại chúng hóa và được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp nhận đăng ký chứng khoán với mã CRV.

Ngày 08/06, HoSE cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 672.4 triệu cp, tương đương vốn điều lệ gần 6,724.2 tỷ đồng.

Bất động sản CRV là công ty thành viên trực thuộc Công ty P Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH/HoSE), thành lập từ năm 2006 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Chủ tịch HĐQT của Bất động sản CRV hiện là ông Đỗ Hữu Hạ, cũng là Chủ tịch của TCH.

Tập đoàn Bất động sản CRV sắp lên sàn HoSE
Tập đoàn Bất động sản CRV sắp lên sàn HoSE.

Đầu năm 2022, Bất động sản CRV đã thực hiện đại chúng hóa và được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp nhận đăng ký chứng khoán với mã CRV.

Về hoạt động kinh doanh, lĩnh vực cốt lõi của CRV là triển khai các dự án bất động sản. Giai đoạn 2011-2015, CRV triển khai cấu phần dự án Khu nhà ở cao tầng NO1 thuộc dự án Golden Land Building (Thanh Xuân, Hà Nội) với tổng vốn đầu tư 2,000 tỷ đồng. Giai đoạn 2017-2020, Công ty tiếp tục triển khai cấu phần Tòa tháp Gold Tower tại dự án trên.

Ngoài dự án nêu trên, CRV cũng đang thực hiện dự án Hoàng Huy - Sở Dầu (Hoang Huy Grand Tower) tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.487 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2021, giá trị xây dựng cơ bản dở dang tại dự án này gần 681,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ 2021 (01/04/2021-31/03/2022), CRV báo cáo doanh thu thuần đạt 410.36 tỷ đồng, giảm 24,4% so với năm 2020.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt 50%, lên 333,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm mạnh 55,4%, xuống 9,55 tỷ đồng. Do vậy, trong năm tài chính 2021, lãi sau thuế của Công ty đạt 432,5 tỷ đồng, tăng 15.6%.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của CRV đạt 8.455,9 tỷ đồng, tăng 15.2% so với đầu năm tài chính. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 7.792,1 tỷ đồng, chiếm 92,1%.

Trong tài sản ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn là 5.811,27 tỷ đồng, chiếm 74,6% và tăng 78,7% so với đầu kỳ. Theo CRV, đây là khoản tiền gửi của Công ty nằm tại các ngân hàng.

Nợ phải trả doanh nghiệp tính đến ngày 31/03/2022 là 953,84 tỷ đồng, tăng vọt 253,3% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 246,7% lên 905,1 tỷ đồng, do người mua trả tiền trước và phải trả khác tăng mạnh.

 PV

Bài liên quan