Tăng lỗ lũy kế trên nghìn tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai nói gì?

DNHN - Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã lý giải nguyên nhân dẫn đến lỗ lũy kế tăng thêm 1.013 tỷ đồng theo như BCTC soát xét đã công bố.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG/HoSE) vừa có văn bản giải trình bổ sung các vấn đề trong BCTC bán niên 2021 đã soát xét, trong đó có giao dịch thanh lý Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG/HoSE).

Theo đó, ban lãnh đạo HAG cho biết, trong năm 2020, do các ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 tới nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đối tác nói riêng, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện rà soát lại khả năng thu hồi của các khoản phải thu tồn đọng lâu ngay từ các năm tài chính trước đây.

Tăng lỗ lũy kế trên nghìn tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai nói gì?
Tăng lỗ lũy kế trên nghìn tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai nói gì?.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy việc ước tính khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu tồn đọng lâu ngày tại thời điểm lập BCTC các năm trước chưa phản ảnh đầy đủ rủi ro tồn thất của các khoản phải thu này. Trên cơ sở đó, phía HAG đã thực hiện điều chỉnh lại dữ liệu tương ứng trong liên quan đến dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ dựa trên cơ sở như sau:

HAG cũng đưa ra giải trình về giao dịch thanh lý HNG dẫn đến tăng lỗ lũy kế 1.013 tỷ đồng. Cụ thể tháng 1/2021, ĐHĐCĐ bất thường của HNG thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico để hoán đổi các khoản nợ phải trả, nhằm mục đích bổ sung như cầu vốn hoạt động của HNG. Ngoài ra, ông Trần Bá Dương đã thay ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) giữ chức Chủ tịch HĐQT HNG.

Căn cứ vào các quy định hiện hành và theo mục e điểm 3 Điều 50 của Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và tình bày BCTC hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc HAG đã tiến hành rà soát các nghiệp vụ thoái vốn để kết chuyển sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tại thời điểm mất quyền kiểm soát. Chính vì lý do đó đã dẫn đến lỗ lũy kế của HAG tăng thêm 1.013 tỷ đồng theo như BCTC soát xét đã công bố.

Linh Anh

Tin liên quan