Singapore - Môi trường đầu tư xanh

DNHN - Singapore - Môi trường đầu tư xanh.

Kinh tế Xanh tại Singapore là chìa khóa dẫn tới sự bền vững

Kinh tế xanh là chìa khóa dẫn tới nền kinh tế bền vững của Singapore. (Ảnh: Eco-Business)

Cụ thể, Singapore đã liên tục đưa ra các biện pháp để triển khai Kế hoạch xanh Singapore từ tháng 2/2021 với 5 mục chính bao gồm Thành phố trong Thiên nhiên, Tái quy hoạch năng lượng, Sống bền vững, Kinh tế xanh và Tương lai tự cường.

Các biện pháp cụ thể đã được triển khai tập trung đặc biệt vào Kinh tế xanh và giảm phát thải carbon trong quý 3 vừa qua.

Hơn cả, Singapore là quốc gia đầu tiên trên thế giới đặt mục tiêu giảm phát thải carbon cho bộ máy công vụ. Bộ máy công vụ được giao đi đầu trong việc đảm bảo tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và sử dụng năng lượng sạch. Ngành công vụ của Đảo Quốc Sư Tử đặt mục tiêu sử dụng 1,5 GWP vào năm 2030, khoảng 3/4 tổng sản lượng điện mặt trời của đất nước nhờ vào việc phát triển, lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời ở các cơ quan, công sở.

Đức Anh

Bài liên quan