Sắp hủy niêm yết cổ phiếu VAT của Viễn thông Vạn Xuân trên HNX

DNHN - Lý do cổ phiếu VAT bị hủy niêm yết là Công ty CP Viễn thông Vạn Xuân đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu VAT của Công ty CP Viễn thông Vạn Xuân (VAT/HNX).

Theo đó, hơn 4,6 triệu cp VAT sẽ bị hủy niêm yết trên HNX vào ngày 24/12/2021. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 23/12/2021.

Sắp hủy niêm yết cổ phiếu VAT của Viễn thông Vạn Xuân trên HNX
Sắp hủy niêm yết cổ phiếu VAT của Viễn thông Vạn Xuân trên HNX.

Từ ngày 22/07/2020, HNX đã có thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu VAT do tổ chức niêm yết không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đưa vào diện kiểm soát và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Quý II/2019 đến nay, Công ty vẫn chưa công bố BCTC, Báo cáo quản trị Công ty, Báo cáo thường niên, thông tin về việc họp ĐHĐCĐ năm 2019-2021 và các thông tin bất thường khác theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, Công ty CP Viễn thông Vạn Xuân vừa bị Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung thuộc Tổng Công ty Hạ tầng mạng chấm dứt hợp đồng Gói thầu Xây lắp tuyến cáp quang và hoàn trả giao thông từ Km923-000 đến trạm VNPT - Net R7 thuộc Dự án Tuyến cáp quang 48F0, đoạn Bắc Sơn - R7.

Nguyên nhân là Công ty CP Viễn thông Vạn Xuân đã vi phạm hợp đồng, dừng thi công 28 ngày, trong khi dừng thi công không có biểu tiến độ và chưa được Chủ đầu tư cho phép, vi phạm quy định tại Khoản 11, Điều 117, Nghị dịnh số 63/2014/NĐ-CP.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố vào tháng 8/2021, Viễn thông Vạn Xuân trúng thầu với giá 6.393 tỷ đồng, giảm hơn 2 tỷ đồng so với giá gói thầu (8.452 tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm trên 24%. Tại gói thầu này, Viễn thông Vạn Xuân loại 2 đối thủ (Công ty TNHH Đầu tư thương mại Viễn Thông Nam Việt và Công ty CP VIX) thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Được biết, Công ty CP Viễn thông Vạn Xuân từng trúng nhiều gói thầu lĩnh vực viễn thông. Thống kê sơ bộ từ tháng 12/2015 đến nay, Viễn thông Vạn Xuân trúng 44 gói thầu. 

Linh Anh

Tin liên quan