Quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy chỉ ở mức độ trung bình thấp

05:33 02/06/2023

Doanh nghiệp phản ánh quy định phòng cháy, chữa cháy mới đang gây khó khăn nhưng Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định những quy định này không cao, thậm chí chỉ ở mức độ trung bình thấp.

Ảnh minh họa
Kiểm tra PCCC trong doanh nghiệp

Trước những ý kiến của đại biểu Quốc hội về Quy chuẩn 06 về an toàn phòng cháy chữa cháy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Nguyễn Thanh Nghị đã đưa ra nhận định rằng quy định mới không đạt mức cao về an toàn, thậm chí ở mức độ trung bình thấp.

Hiện nay, có chín quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy và 28 tiêu chuẩn về phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các quy chuẩn này do các Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Quy chuẩn 06 về an toàn cháy cho nhà và công trình được Bộ Xây dựng ban hành và chỉ định chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng là ban hành quy chuẩn này để đảm bảo an toàn cháy cho công trình và bộ phận công trình.

Quy chuẩn 06 đã trải qua hai lần sửa đổi từ khi được ban hành lần đầu vào năm 2010. Các phiên bản quy chuẩn sửa đổi không có nội dung lớn, chỉ tập trung vào mở rộng đối tượng và bổ sung giải pháp cho các đối tượng công trình. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng quy chuẩn đã thể hiện đầy đủ các yêu cầu an toàn cần thiết.

Một điểm đáng chú ý là Quy chuẩn 06 không có quy định về sơn chống cháy và cũng cho phép các nhà xưởng có nguy cơ cháy cao với diện tích lên đến 25.000 m2 không cần bọc bảo vệ kết cấu thép. Điều này có thể tạo ra một lỗ hổng trong việc đảm bảo an toàn cháy cho các công trình và đe dọa tính mạng của nhân viên làm việc trong những môi trường này.

Mặt khác, Quy chuẩn 06 chỉ quy định các nội dung cơ bản về cấp nước chữa cháy mà không chỉ định rõ đối tượng nhà và công trình nào cần được trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà. Điều này dẫn đến sự thiếu rõ ràng và không nhất quán trong việc áp dụng quy định này cho các công trình cụ thể.

Tuy nhiên, quy chuẩn này cũng có những khía cạnh linh hoạt. Nó cho phép cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền hướng dẫn riêng về cấp nước chữa cháy dựa trên các điều kiện cụ thể của từng địa phương. Điều này giúp đảm bảo tính linh hoạt và tương thích với yêu cầu cụ thể của mỗi công trình.

Về phản ánh về các công trình hiện hữu, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đang tích cực phối hợp để đưa ra các giải pháp tăng cường an toàn cháy cho các công trình này dựa trên các giải pháp đã thống nhất. Các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ hướng dẫn từng công trình cụ thể để đảm bảo an toàn cháy.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Xây dựng đã chỉ ra rằng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn cháy cho nhà và công trình là một quy chuẩn khó với nội dung kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi nghiên cứu thực nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho việc cải thiện quy chuẩn này để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn.

Để nâng cao mức độ an toàn phòng cháy chữa cháy trong các công trình, đề xuất một số cải tiến sau đây có thể được áp dụng:

  1. Tăng cường quy định về sơn chống cháy: Quy chuẩn nên có quy định rõ ràng và nghiêm ngặt về việc sử dụng sơn chống cháy trong các công trình, đặc biệt là trong các nhà xưởng và kết cấu thép.

  2. Mở rộng đối tượng yêu cầu bọc bảo vệ kết cấu thép: Đối với các công trình có nguy cơ cháy cao, không chỉ nhà xưởng, mà còn các công trình khác có diện tích lớn, nên áp dụng quy định bắt buộc bọc bảo vệ kết cấu thép để tăng cường an toàn cháy.

  3. Cải thiện quy định về hệ thống cấp nước chữa cháy: Quy chuẩn nên đưa ra rõ ràng đối tượng nhà và công trình cụ thể nào cần trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà, cùng với các yêu cầu kỹ thuật chi tiết để đảm bảo tính hiệu quả và nhất quán của hệ thống này.

  4. Tăng cường công tác đào tạo và kiểm định: Để đảm bảo áp dụng chính xác và hiệu quả của quy chuẩn, cần tăng cường công tác đào tạo và kiểm định về phòng cháy chữa cháy cho cả các chuyên gia và nhân viên liên quan.

  5. Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ an toàn cháy: Cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ an toàn cháy để ngày càng cải thiện hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu an toàn cao hơn.

  6. Vũ Quý
  7.