Quốc hội biểu quyết việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7

09:11 17/06/2024

Trong phiên làm việc hôm nay, 17/6, Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Ảnh minh họa

Sáng ngày 17/6, Quốc hội đã tiến hành xem xét và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đây là một phần quan trọng trong lịch trình công tác của Quốc hội nhằm đảm bảo các nội dung được thực hiện một cách hiệu quả và kịp thời.

Trong buổi thảo luận tại hội trường, Quốc hội đã xem xét chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Văn Thắng, đã có phần giải trình chi tiết, làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đặt ra. Phần giải trình này đã cung cấp thêm thông tin và cơ sở để các đại biểu đưa ra ý kiến và quyết định về dự án quan trọng này.

Tiếp theo, Quốc hội đã thảo luận về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ông Hầu A Lềnh, đã giải trình và làm rõ những vấn đề được các đại biểu quan tâm. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với thực tiễn triển khai chương trình.

Vào buổi chiều, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng, đã trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án này, cung cấp thêm góc nhìn pháp lý và cơ sở để các đại biểu thảo luận.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, ông Lê Quang Mạnh, cũng đã trình bày báo cáo thẩm tra dự án này, giúp làm rõ các khía cạnh tài chính và ngân sách liên quan.

Cuối cùng, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về các dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Các buổi thảo luận này nhằm đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp với nhu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước.

Trong tuần làm việc thứ 4 (17 - 21.6.2024), Quốc hội thảo luận về các dự án Luật gồm: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.

Quốc hội cũng thảo luận về: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Anh Vũ