Phú Thọ: Phát huy vai trò hoạt động nguồn vốn ưu đãi ở thị xã Phú Thọ

17:15 10/04/2023

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Phú Thọ không ngừng phát triển, trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hiện trên địa bàn thị xã Phú Thọ có 33 đơn vị nhận ủy thác cấp cơ sở, 187 Tổ TK&VV đang hoạt động. Qua hoạt động tín dụng ủy thác, đội ngũ cán bộ hội các cấp được nâng cao năng lực, nội dung, phương thức hoạt động đi vào thực tế, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên. Các hội viên được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, tăng cơ hội phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, nâng cao vị thế trong xã hội.

Phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác ở một số khâu thông qua các tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên ở địa phương đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc để đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, của tỉnh đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Các tổ chức hội, đoàn thể đã phối hợp với Ngân hàng CSXH chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, cho vay vốn trên địa bàn các xã, phường; xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo đúng văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác đã ký kết với Ngân hàng CSXH.

Thông qua phương thức cho vay ủy thác, các tổ chức hội có điều kiện lồng ghép hiệu quả chương trình tín dụng với các chương trình khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách, hoạt động của tổ chức Hội được mở rộng, uy tín của Hội đoàn thể được nâng lên, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo từ Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thị xã Phú Thọ, tổng dư nợ đến nay gần 224 tỉ đồng với 5.987 hộ còn dư nợ. Trong đó dư nợ uỷ thác cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 223 tỉ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ cho vay với 5.223 hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,05%/tổng dư nợ, không có nợ khoanh.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã cho biết: Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, hộ vay vốn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi, các tổ chức hội nhận ủy thác còn chủ động, sáng tạo, đổi mới cách làm để duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của hộ vay nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những thiếu sót trong thực hiện ủy thác, đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Nhà nước.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH thị xã Phú Thọ tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, chất lượng hoạt động toàn bộ hệ thống Điểm giao dịch và mạng lưới Tổ TK&VV tại khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

P.V