Phú Thọ: Ngân hàng chính xã hội tỉnh giải ngân hơn 344 tỷ đồng cho vay trong quý I/2024

19:54 02/04/2024

Ngay từ đầu năm 2024, Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ ưu đãi, an sinh xã hội.

Ngân hàng CSXH huyện Tân Sơn thực hiện thủ tục giải ngân cho khách hàng
Ngân hàng CSXH huyện Tân Sơn thực hiện thủ tục giải ngân cho các đối tượng chính sách.

Thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, 3 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 344,2 tỷ đồng.

Trong đó, cho vay ưu đãi hộ nghèo 67,3 tỷ đồng với 905 khách hàng (KH); cho vay học sinh sinh viên gần 14 tỷ đồng (646 KH); giải quyết việc làm 30,8 tỷ đồng (509 KH); hộ mới thoát nghèo 30,2 tỷ đồng (314 KH); hộ cận nghèo 65,4 tỷ đồng (811 KH); hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn 51,8 tỷ đồng (729 KH); cho vay nhà ở xã hội 43,9 tỷ đồng (01 dự án); cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 78 KH (dư nợ 58 tỷ đồng).

Nhờ nguồn tín dụng chính sách đã giúp cải thiện năng suất lao động tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa
Nhờ nguồn tín dụng chính sách đã giúp cải thiện năng suất lao động tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có điều kiện thuận lợi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới...

Ngoài ra, tín dụng chính sách xã hội còn tạo điều kiện giúp giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Quốc Huy