Petrolimex: Doanh thu kỷ lục, lãi chỉ bằng 50% năm trước

11:21 04/02/2023

Năm 2022, Petrolimex ghi nhận doanh thu hơn 78,3 ngàn tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 59%. Dù giá vốn cũng bật tăng mạnh, nhưng Tập đoàn vẫn báo lãi gộp gần 4,3 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 41%.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX/HoSE) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022. Trong đó, lợi nhuận ròng quý 4 đạt hơn 1,1 ngàn tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ. Tuy nhiên lũy kế cả năm, mức lãi đạt được chỉ bằng 1/2 so với 2021.

Cụ thể trong kỳ, PLX ghi nhận doanh thu hơn 78,3 ngàn tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 59%. Dù giá vốn cũng bật tăng mạnh, nhưng Tập đoàn vẫn báo lãi gộp gần 4,3 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 41%. 

Doanh thu kỷ lục, lãi chỉ bằng 50% năm trước
Doanh thu kỷ lục, lãi chỉ bằng 50% năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng đột biến lên 920 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính ghi nhận gấp 2,1 lần cùng kỳ, tăng lên 560 tỷ đồng. Dù chi phí bán hàng tăng cũng tăng mạnh lên gần 3,2 ngàn tỷ đồng, nhưng nhờ doanh thu tăng trưởng tốt mà PLX có thể báo lãi ròng hơn 1,1 ngàn tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời cho kết quả này, PLX cho biết quý 4/2022 giá cơ sở đã được liên Bộ Công thương – Tài chính điều chỉnh kịp thời để phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và chi phí khâu tạo nguồn, lưu thông thực tế. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ các hoạt động khác cũng tăng lên nhờ các công ty con thuộc lĩnh vực vận tải, nhiên liệu bay… đã ổn định nhờ kiểm soát dịch bệnh thành công. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng tăng mạnh nhờ chênh lệch tỷ giá. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Kết quả quý 4 thuận lợi đã đóng góp rất lớn vào bức tranh lợi nhuận năm qua của PLX. Lũy kế cả năm, Tập đoàn báo doanh thu hơn 304 ngàn tỷ đồng – mức cao nhất trong lịch sử hoạt động, tăng 80% so với năm 2021 và vượt 26% so với kế hoạch năm. Lãi trước thuế và lãi ròng chỉ đạt lần lượt 2.26 ngàn tỷ đồng và 1.48 ngàn tỷ đồng, thua sút cùng kỳ 40% và 48%. Tuy nhiên so với kế hoạch, Tập đoàn đã vượt tới hơn 650% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm.

Dẫu vậy cần nhớ rằng vào ngày 06/12/2022, ĐHĐCĐ bất thường lần 2 của PLX đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, trong đó có việc giảm mục tiêu lợi nhuận từ hơn 3 ngàn tỷ xuống còn 300 tỷ (giảm 90%). Như vậy nếu so với mục tiêu trước đó, Tập đoàn mới thực hiện được gần 74% kế hoạch lãi trước thuế.

Thời điểm cuối tháng 12/2022, tổng tài sản của PLX đạt 73,8 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Tập đoàn nắm giữ hơn 11,6 ngàn tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương, tăng 87%. Phải thu ngắn hạn cũng ghi nhận tăng mạnh lên gần 12 ngàn tỷ đồng, hơn đầu năm gần 58%. Hàng tồn kho cuối kỳ ghi nhận hơn 17,2 ngàn tỷ đồng, tăng 30%.

PV (t/h)