Nông nghiệp tại Nhật Bản: sạch và an toàn

DNHN - Nông nghiệp tại Nhật Bản: sạch và an toàn

Cách công nghệ đang chuyển đổi nền nông nghiệp của Nhật Bản
Cách công nghệ đang chuyển đổi nền nông nghiệp của Nhật Bản. (Ảnh: BBC)

Khoa học bền vững là hướng đi của nền nông nghiệp Nhật Bản đang sử dụng và phát triển. Hệ quả cho sự lựa chọn này là sản lượng của ngành này ở đất nước “Mặt trời mọc” là tương đối cao đi kèm với chất lượng cực tốt và có chỗ đứng ở top đầu thế giới. Hướng đi tiên tiến này thể hiện ở các khía cạnh bao gồm áp dụng kỹ thuật canh tác nhà kính, cải tạo đất trước khi canh tác và sử dụng Robot.

Đặc biệt, nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước hàng năm không được đáp ứng đủ khi chỉ sử dụng lao động truyền thống như trong quá khứ. Thực trạng này chỉ thay đổi khi có sự can thiệp của Robot khi sản lượng nông nghiệp không chỉ đủ khả năng xuất khẩu mà nguồn tiêu dùng trong nước được đảm bảo đủ và có dự trữ cho tương lai.

Duy Đức

Bài liên quan