Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội sắp giao dịch cổ phiếu trên HoSE

DNHN - Chuyển giao dịch cổ phiếu sang HoSE là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh hình ảnh của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội tới các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã có thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trên HoSE.

Trước đó, HNX đã thông báo ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu SHB trên HNX là 05/10/2021. Đồng thời, SHB đã nhận thông báo của HoSE chấp thuận về việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ HNX sang HoSE với khối lượng hơn 1,92 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ ngân hàng là 19.260 tỷ đồng.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội sắp giao dịch cổ phiếu trên HoSE
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội sắp giao dịch cổ phiếu trên HoSE.

Mới đây, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 19.260 tỷ đồng lên 26.674 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 100:28, giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Chuyển giao dịch cổ phiếu sang HoSE là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh hình ảnh của SHB tới các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, gia tăng sức hút của các nhà đầu tư trong nước, tăng giá trị thị trường của cổ phiếu SHB và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. 

PV

Tin liên quan