Lưu ý về các sản phẩm long não, băng phiến khô dùng để làm vị thuốc bắc do Đài Loan nhập khẩu

DNHN - Lưu ý về các sản phẩm long não, băng phiến khô dùng để làm vị thuốc bắc do Đài Loan nhập khẩu.

Sản phẩm băng phiến tại Đài Loan
Sản phẩm băng phiến tại Đài Loan. (Ảnh: Taiwan)

Theo tổng hợp, đối với mục đích nhập khẩu long não, băng phiến khô dùng để làm vị thuốc bắc, Đài Loan giữ nguyên quy định nhập khẩu mã 502 yêu cầu nhà nhập khẩu long não, băng phiến khô cần: (i) Kèm theo bản sao Giấy phép kinh doanh thuốc bắc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất thuốc bắc do Cơ quan Y tế và Phúc lợi cấp; (ii) Đối với nhập khẩu các sản phẩm bột, cần phải đính kèm bản sao Giấy phép thuốc hoặc văn bản chấp thuận do Cơ quan Y tế và Phúc lợi cấp; (iii) Tên hàng hóa cần ghi rõ tên thuốc, tên thảo mộc hay bột thuốc bằng chữ Hán. Các sản phẩm nhập khẩu long não, băng phiến không khô không phải tuân theo các quy định này.

Đối với mục đích nhập khẩu long não, băng phiến không dùng để làm vị thuốc bắc, Đài Loan sửa đổi quy định nhập khẩu (mã 513) chỉ yêu cầu ghi rõ “không dùng làm vị thuốc bắc” và miễn các quy định nhập khẩu mã 502. 

Hà Thu

Tin liên quan