Lưu ý cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Úc

03:04 18/11/2021

Bộ Nông nghiệp Úc đã có thông báo về việc thay đổi yêu cầu giấy chứng nhận khử trùng Methyl Bromide đối với bọ cánh cứng Khapra.

Khử trùng bằng methyl bromide tại cảng ở Úc
Khử trùng bằng methyl bromide tại cảng ở Úc. (Ảnh: Australian Fumigation Services)

Những thay đổi này được thực hiện để đảm bảo việc đáp ứng các điều kiện nhập khẩu và tuân thủ phương pháp khử trùng bằng methyl bromide. Tuy nhiên mẫu giấy chứng nhận xử lý bằng methyl bromide sẽ không có nhiều thay đổi do hầu hết các tiêu chí thay đổi này đã có trong chứng nhận khử trùng hiện nay. 

Cụ thể, Các yêu cầu mới của chứng chỉ khử trùng methyl bromide đối với bọ cánh cứng khapra bao gồm các tiêu chí sau:

- Mục tiêu của khử trùng (ví dụ: hàng hóa/đóng gói/container/hàng hóa và đóng gói)

- Liều lượng được kê và sử dụng

- Loại bao khử trùng (ví dụ: thùng/buồng có tấm phủ)

- Số container ghi rõ rằng quá trình hun trùng đã được thực hiện phù hợp với tất cả các yêu cầu của phương pháp khử trùng bằng metyl bromua

- Tờ khai đã có chữ ký của người tiến hành khử trùng, các tiêu chí chứng nhận xử lý mới áp dụng cho quá trình khử trùng được tiến hành vào/hoặc sau ngày 30/9/2021.

Giấy chứng nhận khử trùng không có các thông tin nêu trên sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để xuất trình lại chứng chỉ bao gồm các thông tin theo yêu cầu mới, nếu việc khử trùng đã được tiến hành đúng quy trình.

Thu Trà