Kim ngạch xuất khẩu của Dệt may Hòa Thọ đã đạt 80% kế hoạch năm 2023

15:21 12/09/2023

Sau 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Dệt may Hòa Thọ đạt 80 triệu USD, tương đương 90% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt được 80% kế hoạch cho năm 2023.

Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (Mã: HTG) đã dự báo rằng, tình hình thị trường trong nửa đầu năm 2024 sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp. Vì vậy, công ty đã quyết định tập trung vào việc hoàn thiện các dự án hiện đang triển khai mà không có kế hoạch mở rộng đầu tư sản xuất. Các dự án này bao gồm giai đoạn 3 của nhà máy may Triệu Phong, cải tạo nhà xưởng may tại Quảng Ngãi, đầu tư vào công nghệ, máy móc, và thiết bị để nâng cao hiệu suất sản xuất. Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi số và triển khai Trung tâm nghiên cứu và Phát triển trong ngành May.

Kim ngạch xuất khẩu của Dệt may Hòa Thọ đã đạt 80% kế hoạch năm 2023
Kim ngạch xuất khẩu của Dệt may Hòa Thọ đã đạt 80% kế hoạch năm 2023.

Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty Dệt may Hòa Thọ trong 8 tháng đầu năm 2023 cho thấy, tổng doanh thu đạt 3.231 tỷ đồng, đạt 88% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt được 72% kế hoạch cho năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu đạt 80 triệu USD, tương đương 90% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt được 80% kế hoạch cho năm 2023, với xuất khẩu chủ yếu đến thị trường Mỹ, châu Âu, châu Á và các thị trường khác.

Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty là 8,86 triệu đồng/người/tháng, tương đương 90% so với cùng kỳ năm 2022. Về lợi nhuận, sau 8 tháng, công ty ước đạt lợi nhuận là 155 tỷ đồng, bằng 69% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt được 82% so với kế hoạch năm 2023.

Để tài trợ cho các hoạt động này, công ty đã phát hành gần 6 triệu cổ phiếu trị giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng trị giá gần 60 tỷ đồng. Mục tiêu của việc phát hành này là để trả cổ tức cho năm 2022 với tỷ lệ 5:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được cấp 1 quyền nhận cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Các cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không được phát hành thêm. Nguồn vốn cho việc phát hành này sẽ đến từ lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối tính đến ngày 31/12/2022, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán. Cổ phiếu sẽ được phát hành cho các cổ đông hiện tại của công ty đến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.

P.V (t/h)