Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng

15:37 15/05/2024

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ NHNN hoàn thiện chính sách tiền tệ và quản trị ngân hàng thông qua các hoạt động kiểm toán và các kiến nghị cụ thể. Sự hỗ trợ này thể hiện qua nhiều khía cạnh.

Đầu tiên, KTNN đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của NHNN, từ đó đưa ra những kiến nghị thiết thực nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài chính và điều hành chính sách tiền tệ. Những kiến nghị này không chỉ giúp NHNN cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công mà còn góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định nền kinh tế. NHNN đã nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của KTNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và nâng cao chất lượng hoạt động.

Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng
Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng.

Thứ hai, KTNN đã kịp thời phát hiện và cảnh báo những điểm cần khắc phục trong chính sách và hoạt động điều hành của NHNN. Trong những năm qua, KTNN đã kiểm toán các hoạt động như điều hành chính sách tiền tệ, cung ứng tiền mặt, quản lý tỷ giá và dự trữ ngoại hối. Các nhận xét và đánh giá của KTNN đã giúp NHNN sửa đổi, bổ sung chính sách kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản và điều hành ngân hàng.

Thứ ba, KTNN đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý, thanh tra và giám sát hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Bằng cách kiểm toán công tác thanh tra, giám sát, cấp phép và xử lý ngân hàng yếu kém, KTNN đã giúp NHNN tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý hệ thống ngân hàng.

Thứ tư, KTNN đã kiến nghị NHNN khắc phục một số hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Thực hiện các kiến nghị này, NHNN đã cải thiện cơ chế chính sách và hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ. Điều này giúp các đơn vị trong hệ thống NHNN hoạt động đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả hơn.

Qua các quy chế phối hợp, hai cơ quan đã tăng cường chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần to lớn trong việc đảm bảo hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại NHNN. 

P.V (t/h)