Không công bố thông tin việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu VPB, một cá nhân bị phạt gần 1 tỷ đồng

DNHN - Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu VPB của VPBank, ông T. N.B bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) xử phạt vi hạm hành chính.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông T.N.B (Hà Nội) do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu VPB của VPBank. 

Phạt người có liên quan tới Chủ tịch VPBank gần 1 tỷ đồng vì giao dịch
Phạt người có liên quan tới Chủ tịch VPBank gần 1 tỷ đồng vì giao dịch "chui".

Trước đó, trong tháng 1/2021, ông B. đã mua hơn 1,48 triệu và bán 59 nghìn cổ phiếu VPB; sau đó trong tháng 2/2021, ông tiếp tục mua hơn 1,88 triệu cổ phiếu VPB. Sang ngày 3/3/2021, ông B. mua thêm 59.000 cổ phiếu VPB. Toàn bộ những giao dịch trên đều không được công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Theo quy định tại điểm h khoản 2, Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, "phạt tiền 5% giá trị đăng ký giao dịch nhưng không quá 3.000.000.000 đồng nếu đăng ký giao dịch có giá trị từ 10.000.000.000 đồng trở lên cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm dựa trên chứng khoán của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng". Do đó, số tiền phạt của ông B. lên tới hơn 940 triệu đồng.

Linh Anh

Tin liên quan