Không công bố thông tin, Sông Đà 207 bị phạt 100 triệu đồng

DNHN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty CP Sông Đà 207 đã có hành vi không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng loạt tài liệu.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Sông Đà 207 (SDB/UPCoM). 

Không công bố thông tin, Sông Đà 207 bị phạt 100 triệu đồng
Không công bố thông tin, Sông Đà 207 bị phạt 100 triệu đồng.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định: Công ty CP Sông Đà 207 đã có hành vi không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu như Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC năm 2018 được kiểm toán…; Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bên cạnh đó, Công ty CP Sông Đà 207 còn công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu như Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, BCTC năm 2017 được kiểm toán…

Với những sai phạm trên, Công ty CP Sông Đà 207 bị xử phạt số tiền 100 triệu đồng.

Linh Anh

Tin liên quan