HoSE hủy niêm yết cổ phiếu TS4 của Thủy sản Số 4

DNHN - HoSE quyết định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu của Công ty CP Thủy sản Số 4 sau thời gian TS4 liên tục bị đưa vào diện kiểm soát.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với hơn 16 triệu cp TS4 kể từ ngày 13/09/2021, giá trị cổ phiếu bị hủy niêm yết gần 162 tỷ đồng.

Lý do hủy niêm yết được phía HoSE đưa ra là do Công ty CP Thủy sản số 4 đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Thủy sản số 4
HoSE hủy niêm yết cổ phiếu TS4 của Thủy sản Số 4.

Lần gần đây nhất cổ phiếu TS4 bị đưa vào diện kiểm soát là từ ngày 13/07/2021 với lý do lợi nhuận sau thuế của TS4 bị âm liên tiếp trong vòng hai năm 2019 và 2020 (âm 9.4 tỷ đồng và âm 144.3 tỷ đồng). Đồng thời, lỗ ròng tại ngày 31/12/2020 ở mức hơn 147.3 tỷ đồng.

Trước đó, TS4 cũng đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 14/05/2021. Lý do là Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin.

Năm 2018 TS4 bất ngờ công bố doanh thu và lãi ròng gấp đôi so với năm trước nhờ doanh thu bán hàng thủy sản tăng. Đây cũng là năm mà doanh nghiệp ghi nhận doanh thu cao nhất kể từ khi niêm yết. Tuy nhiên, sau đỉnh vinh quang, TS4 bắt đầu kinh doanh sa sút khi lần lượt báo lỗ 9 tỷ đồng vào năm 2019 và lỗ đậm hơn 144 tỷ đồng trong năm 2020.

Linh Anh

Tin liên quan