Hà Tĩnh: Tổ chức tập huấn chuyên đề “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021”

19:20 30/10/2021

Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức tập huấn chuyên đề “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021”. Theo đó, 90 hội viên phụ nữ đã được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Được biết, chương trình tập huấn nêu trên nhằm giúp các hội viên tiếp cận các chủ trương, chính sách về khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện khởi nghiệp thành công. Hỗ trợ chị em hoàn thiện kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, phát hiện những ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng để các cấp hội lựa chọn hỗ trợ thực hiện hóa các điều kiện tham gia chương trình OCOP trong thời gian tới. 

  Bà Nguyễn Thị việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh khai mạc lớp tập huấn "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021”. 

Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt 4 nội dung chính, gồm: Các chính sách về phát triển kinh tế, chính sách và quy trình tham gia chương trình OCOP, xây dựng thương hiệu, nhãn mác của sản phẩm; hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh; kỹ năng marketing, bán hàng; hướng dẫn quy trình tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021”. Bên cạnh đó, chương trình còn dành thời gian để một số học viên chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình.

Qua đó, 90 hội viên phụ nữ là cán bộ hội, thành viên các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đến từ các địa phương của Hà Tĩnh đã được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp là việc làm vừa nâng cao đời sống cho chị em, vừa phát huy tiềm năng, cải thiện vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 

  Các hội viên đang được truyền đạt kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp.

Trong thời gian qua, được sự tiếp sức từ Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đa dạng, thiết thực và hiệu quả cho chị em, như: phối hợp tổ chức dạy nghề, tập huấn chuyển giao KHKT, khởi sự kinh doanh; đăng ký thương hiệu, nhãn mác; ứng dụng công nghệ số quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn chính sách; thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã…

Văn Cương - Hoàng Lan